Formació Professional Bàsica – Normativa – Compartim l’aula

  • Deixar l’aula com l’hem trobada
  • Els alumnes no poden deixar cap tipus de material dins l’aula
  • Si un professor agafa un material dels armaris, ha de deixar la pertinent nota
  • Cada grup tendrà els seus materials, és a dir, materials per matí i horabaixa
  • Els professors han de controlar els materials que no estan dins els armaris
  • Cada ordinador estarà assignat a un alumne, els tutors de matí i horabaixa faran aquesta assignació.
  • Quan un ordinador tengui un problema, s’ha de notificar el nº d’ordinador i el problema  a l’apartat d’ Incidències”