CFGS Educació Infantil

Durada

2 cursos. 2000h en total que inclouen una formació en empreses de 400h.

Requisits d’accés

Accés directe:

 • Estar en possessió del Títol de Batxillerat, o d’un certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries del Batxillerat.
 • Estar en possessió del Títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
 • Haver superat el segon curs de qualsevol modalitat del Batxillerat experimental.
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
 • Estar en possessió d’un Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent.
 • Haver superat el Curs d’Orientació Universitària (COU).
 • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

Amb una prova d’accés:

 • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir al manco 19 anys a l’any qu es realitza la prova o 18 pels que tinguin el tìtol de Tècnic).
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys.

Què aprendràs?

Estudiant aquest cicle formatiu obtindràs la titulació de Tècnic o Tècnica Superior en Educació Infantil, i aprendràs a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal i en tota l’etapa en l’àmbit no formal, entre altres coses

El segon curs inclou un període de pràctiques que realitzaràs en un centre de treball.

Sortides professionals

Podràs treballar de:

 • Educador/a infantil en primer cicle d’educació infantil.
 • Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de recolzament familiar.
 • Educador/a en programes o activitats d’oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, centres d’oci, granges escola, etc.

També podràs continuar els teus estudis:

 • Curs d’especialització professional
 • Altra Cicle de Formació Professional amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls professionals d’acord amb la normativa vigent.
 • Preparació de les Proves d’Evaluació de Batxillerat (únicament les matèries d’opció del bloc de les troncals).
 • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d’establir convalidacions d’acord amb la normativa vigent.

Horari

Aquest cicle es pot cursar en torn d’horabaixa (15:00h a 21:00h).