CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

Durada

2 cursos. 2000h en total que inclouen una formació en empreses de 400h.

Requisits d’accés

Accés directe:

  • Batxillerat, haver superat el 2n curs de batxillerat experimentat, COU o equivalent.
  • Títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent.
  • Una titulació universitària o equivalent, a la qual es va accedir sense els requisits acadèmics.

Amb una prova d’accés:

  • Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tinguin 19 anys o que els compleixin durant l’any natural de realització de la prova.
  • Poden realitzar la prova d’accés els alumnes que tinguin 18 anys en el moment de realitzar la prova i que es trobin en possessió del títol de Tècnic, i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família professional o d’una família professional reglamentàriament afí.

Amb curs d’accés a grau superior:

  • Curs específic per accedir des d’un grau mitjà a un cicle de grau superior de la mateixa família professional

Què aprendràs?

La competència general d’aquest cicle és el desenvolupament, implantació i manteniment d’aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades d’una manera segura i sota criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat que són exigides pels estandarts establerts.

El segon curs inclou un període de pràctiques que realitzaràs en un centre de treball.

Sortides professionals

Podràs treballar de:

  • Programador web
  • Programador multimèdia
  • Desenvolupador d’aplicacions web

També podràs continuar els teus estudis accedint a la Universitat i a més podràs convalidar crèdits del grau.

Podràs realitzar un altre cicle de grau superior convalidant aquells mòduls que sigui possible segons normativa.

Horari

Aquest cicle es pot cursar en torn d’horabaixa (15:00h a 21:00h).