Informació Alumnes – Cicle Formatiu Grau Superior Educació Infantil – Horari

Horaris 2022/23

Aquí podeu consultar els horaris del curs 2022/2023.  Hi trobareu també els professors que imparteixen els diferents mòduls.

1er curs

2on curs