Horari Formació Professional Bàsica

Horaris 2022/23

Aquí podeu consultar els horaris del curs 2022/2023.  Hi trobareu també els professors que imparteixen els diferents mòduls.

FPB Serveis Administratius

1er curs

2on curs

FPB Informàtica i Comunicacions

1er curs matí

2on curs matí

1er curs capvespre

2on curs capvespre