Formació Professional Bàsica – Com ajudar als nostre fills i filles

CONSIDERACIONS PER AJUDAR ALS NOSTRES FILLS/ES EN L’ESTUDI

  • Procurar que comprengui que els èxits i/o fracassos depenen de la seva pròpia actuació. L’estudi és responsabilitat de l’estudiant, no dels pares/mares ni del professorat. Així com les mares i els pares compleixen les seves responsabilitats en el treball, ell/a ha de complir la seva responsabilitat: estudiar.

  • Ressaltar els progressos, encara que no estiguin a l’altura del que com a pares desitjaríem. Acceptar les seves limitacions i mancances. Els èxits per petits que siguin, són bàsics per mantenir la il·lusió i l’interès.

  • Valorar més el treball i la dedicació a l’estudi que les notes.

  • No comparar mai els seus èxits i/o fracassos amb els d’altres fill/es o coneguts.

  • Afavorir l’autoestima i un positiu concepte d’ell/a mateix/a, valorant els seus esforços i qualitats personals.

  • Afavorir l’adquisició d’hàbits d’ordre i constància.

  • Procurar que tingui un lloc adequat i tranquil per a l’estudi.

  • Ajudar-lo a que s’organitzi el seu temps (estudi, esplai…) i respectar-li aquesta organització.

  • Mantenir contacte amb el/la tutor/a i informar-lo de qualsevol canvi que observin i que pugui tenir una repercussió en el rendiment acadèmic.

  • Tenir una actitud positiva cap al centre educatiu