CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

Durada

2 cursos. 2000h en total que inclouen una formació en empreses de 400h.

Requisits d’accés

ESO, Grau Mitjà d’una altra especialitat, BUP, Prova d’accés o titulació superior

Què apendràs?

La competència general d’aquest/a tècnic/a instal·lar i mantenir els serveis sobre xarxes fixes i mòbils, els serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, prestant suport a la persona usuària final en condicions de qualitat, seguretat i en els terminis adequats.

El segon curs inclou un període de pràctiques que realitzaràs en un centre de treball.

Sortides professionals

En empreses del sector tecnològic que es dediquin a comercialitzar, muntar i reparat equips informàtics, instal·lació de xarxes i d’altes serveis informàtics en general.

També podràs continuar els teus estudis en un Cicle formatiu de Grau superior de la mateixa branca o continuar amb el CFGS Desenvolupament web en la nostra mateixa escola.

Horari

Aquest cicle es pot cursar en torn de matí (8:15h a 14:20h) o torn d’horabaixa (15:00h a 21:00h).