Pla d’estudis – CFGM Sistemes microinformàtics i Xarxes

1r CursHores setmanals
Muntatge i manteniment d'equips7
Sistemes operatius monoestació5
Aplicacions ofimàtiques8
Xarxes Locals7
Formació i orientació laboral3
Total30

 

2n CursHores setmanals
Sistemes operatius en xarxa8
Serveis en Xarxa8
Aplicacions web5
Seguretat en xarxa6
Empresa i iniciativa emprenedora3
Total30