FP de grau bàsic en informàtica i comunicacions

Durada

2 cursos. 2000h en total que inclouen una formació en empreses.

Requisits d’accés

Entre 15 (o complir-los durant l’any natural en curs)  i no superar els 17 anys en moment d’accés o durant l’any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d’ESO o excepcionalment el segons curs d’ESO.

Proposta per part de l’equip docent als tutors legals de la incorporació de l’alumne a FP Bàsica.

Què aprendràs?

Et formaràs en operacions d’auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Inclou la realització de pràctiques en un un centre de treball dins el segon curs.

En acabar els estudis

Podràs treballar de:

Ajudant muntador d’antenes, d’ajudant i instal·lador d’equip telefònics, sistemes de comunicació i instal·lacions telefòniques. Ajudant muntador, instal·lador i de manteniment de sistemes microinformàtics i sistemes de transmissió de dades.

També podràs continuar els teus estudis en un Cicle formatiu de Grau mitjà. Podràs continuar amb el CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes en la nostra mateixa escola.

Horari

Aquest cicle es pot cursar en torn de matí (8:15h a 14:20h)  o en torn d’horabaixa (14:30h a 20:30h).