Pla d’estudis – FP de grau bàsic en Informàtica i comunicacions

1r Curs FPB Informàtica i comunicacionshores
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics10
Equips elèctrics i electrònics8
Comunicació i societat I6
Ciències aplicades I5
Tutoria1
Total30
2n Curs FPB Informàtica i comunicacionshores
Instal·lació i manteniment de xarxes7
Operacions auxiliars per a la configuració i explotació8
Comunicació i societat II8
Ciències aplicades II6
Tutoria1
Total30

Al segon curs es realitza una formació en centres de treball amb una duració de 240h.