Informació Alumnes – Sistemes Microinformàtics i Xarxes – Horari

Horari 2021/22

1er CFGM matí

2on CFGM matí

1er CFGM capvespre

2on CFGM capvespre