Informació Alumnes – Sistemes Microinformàtics i Xarxes – Horari

Horari 2022/2023

Aquí podeu consultar els horaris del curs 2022/2023.  Hi trobareu també els professors que imparteixen els diferents mòduls.

1er CFGM matí

2on CFGM matí

1er CFGM capvespre

2on CFGM capvespre