Informació Alumnes – Sistemes Microinformàtics i Xarxes – Horari

Horari 2023/2024

Aquí podeu consultar els horaris del curs 2023/2024.  Hi trobareu també els professors que imparteixen els diferents mòduls.

1er CFGM matí

2on CFGM matí

1er CFGM capvespre

2on CFGM capvespre