Informació Alumnes – Formació Professional Bàsica

Títol professional bàsic en informàtica i comunicacions

Durada: 2 cursos

Requisits d’accés: de 15 a 17 anys i 2n ESO cursat

Et formaràs en operacions d’auxiliar de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades.

Inclou la realització de pràctiques en un un centre de treball dins el segon curs.

Títol professional bàsic de serveis administratius

Durada: 2 cursos

Requisits d’accés: de 15 a 17 anys i 2n ESO cursat

Et formaràs en la realització de tasques administratives i de gestió bàsiques.
Inclou la realització de pràctiques en un un centre de treball dins el segon curs.