INFORMACIÓ MATRÍCULA FP 2018-19

CALENDARI ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS – JUNY

Dates

Tràmit

Del 6 al 29 de juny

Presentació de sol·licituds (totes les vies d’accés). Telèmatic o presencial, en els dos casos s’ha de presenar l’imprés de sol·licitud al centre demanat en primera opció

Dia 9 de juliol

Llistes provisionals de persones admeses i en llista d’espera (primeres opcions)

Del 9, 10 i 11 de juliol

Reclamacions, rectificacions i revisions

Dia 12 de juliol

Resolució de les reclamacions

Dia 18 de juliol

Llistes definitives de persones admeses i en llista d’espera (totes les opcions)

Llista de pendents de setembre i homologació

Del 18,19, i 20 de juliol

Matrícula en Cicles Formatius GM, GS i FP bàsica

 

CALENDARI ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS – SETEMBRE

Dates

Tràmit

1 al 15 de setembre

Sol·licitud d’amissió fora de termini (via telemàtica)

3, 4 i 5 de setembre

Crida única de vacants de FP Bàsica i GM i matrícula

6 i 7 de setembre

Crida única de vacants de GS i matrícula

3 al 10 de setembre

Matrícula de les adjudicacions de les crides úniques

7 de setembre

Termini màxim per presentar documentació pendents setembre/homologació/convalidació

12 de setembre

Llistes provisionals de persones pendents de setembre/homologació/convalidació

12, 13 i 14 de setembre

Reclamacions, rectificacions i revisions

17 de setembre

Resolució de reclamacions

19 de setembre

Llista definitiva amb assignació de cita de les persones que han sol·licitad admissió for a de termini i de les persones pendents setembre/homologació/convalidació

20 i 21 de setembre

Crida única per a l’adjudicació de vacants a les persones pendents de setembre/homologació i convalidació

Del 20 i 24 de setembre

Matrícula pendents de setembre

25 de setembre

Inici crides úniques sol·licitants fora de termini, adjudicacions i matrícula

 

 

Imprés sol·licitud admissió FPB

Imprés sol·licitud admissió GM

Imprés sol·licitud admissió GS

 

Documentació a presentar junt amb la sol·licitud d’admissió: