Beques i Ajuts 2019/20

Beques NESE curs 2019-2020

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2019-2020. Trobareu tota la informació  a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html 

Heu d’emplenar la sol·licitud telemàtica, imprimir el document i presentar-lo a secretaria abans de dia 26 de setembre de 2019. 


Beques Generals curs 2019-2020

Els alumnes que cursin estudis postobligatoris (FP Grau Mitjà i Grau Superior) poden pesentar sol·licitud per obtenir una beca  de caràcter general per el curs 2019-2020

Per més informació podeu consultar la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional al següent enllaç:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/formacion-profesional/becas-generales-no-universitarias.html

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre de 2018 i s’han de tramitar telemàticament.  Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.


Ajuts de menjador curs 2019-2020

Entregar sol·licituds a secretaria abans del 21 de juny
 

Beques menjador AMIPA curs 2018-2019

L’AMIPA convoca les beques de menjador per al curs 2018/2019.
Les beques, del 30% del cost mensual del menjador de febrer a juny de 2019, es poden demanar a secretaria o recepció de l’escola del dia 14 al 29 de març.
 
 

Ajudes llibres de text Ajuntament de Marratxí curs 2018-2019

A partir d’avui, 25 de setembre, i fins al 16 d’octubre, es pot sol·licitar a l’Ajuntament de Marratxí l’ajuda per a llibres de text del curs 2018-2019

Les poden sol·licitar el pare, mare o tutor legal, empadronat a Marratxí en representació dels alumnes, empadronats també a Marratxí i matriculats a un centre públic o concertat el curs 2018-2019

Trobareu més informació a la pàgina web de l’Ajuntament www.marratxí.es 

Informació Ajuntament

Carta presentació EOEP 

BASES

Bases BOIB

Annex I – Sol·licitud 

Annex II – Imprès banc

Beques NESE curs 2018-2019

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat les ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2018-2019. Trobareu tota la informació  a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

Heu d’emplenar la sol·licitud telemàtica, imprimir el document i presentar-lo a secretaria abans de dia 27 de setembre de 2018. 

Instruccions per tramitar la sol·licitud telemàtica

Beques Generals curs 2018-2019

Els alumnes que cursin estudis postobligatoris (FP Grau Mitjà i Grau Superior) poden pesentar sol·licitud per obtenir una beca  de caràcter general per el curs 2018-2019

Per més informació podeu consultar la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional al següent enllaç:

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 d’octubre de 2018 i s’han de tramitar telemàticament.  Posteriorment a aquesta data no estarà disponible a la seu electrònica.

Ajuts de menjador curs 2018-2019

Entregar sol·licituds a secretaria abans del 6 de juny
 
 

Ajuts per programes d’immersió lingüística

Les sol·lictuds han de dur el segell del centre i la signatura del director i després entregar-se al registre de la Conselleria abans de dia 30 de maig amb una fotocòpia del DNI de l’alumne.