Informació Alumnes – Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web – Avaluació

Avaluació

 • Cada assignatura té un total de quatre convocatòries (juny, setembre, juny, setembre). Si portau alguna assignatura suspesa durant quatre convocatòries, no podríeu tenir el títol de Tècnic de grau mitjà, però sí una certificació amb les notes de tot el que hagueu aprovat. O sigui, que no s’ha d’abandonar mentre es puguin aprovar assignatures.
 • A l’avaluació no només es tenen compte els exàmens i treballs, sinó també l’actitud a classe i cap a l’assignatura, l’interès, l’esforç, l’assistència a classe (només es pot tenir un 15% de faltes sense justificar per poder tenir notes oficials). Els professors, moltes coses les avaluen observant com treballau a la classe, tan com amb exàmens, per això és tan important assistir.

Primer curs

 • Tres juntes d’avaluació: Nadal, Pasqua i Juny. A les Juntes els professors posam les notes, i les posam en comú, per a cada alumne.
  • El grup farà una assemblea on el delegat i co-delegat agafaran els punts (suggeriments, queixes…) que el grup vol que constin a l’acta d’avaluació i que es resolguin.
 • La de Juny és la final, és la nota final. Per passar a setembre i fer segon curs, has de suspendre només un total d’assignatures que no suposin més del 20% del total d’hores del curs:
  • Si feu 30 hores de classe a la setmana, un 20 % són 6 hores.
  • Si es suspen més del 20% s’han de repetir els mòduls suspesos, i no es pot passar a segon.
 • Si has aprovat el 80% del curs, pots presentar-te al que tinguis suspès al setembre, i passes a segon.
  • En aquest cas, hauràs d’estudiar tot el segon curs i el que tinguis suspès a setembre, si t’ha quedat res.
  • Al febrer de segon es fa una recuperació de les pendents de primer.

Segon curs

 • Dues juntes d’avaluació, una per Nadal i una pel març,  i una extraordinària a juny. Igualment, han d’assistir els delegats.
 • Pel febrer teniu una repesca de primer, si duis res pendent (es procura deixar temps entre una cosa i l’altra).
 • En arribar a finals de març, i haver fet la segona avaluació (meitat de març), no podeu portar res suspès per passar a fer les pràctiques.
  • Si porteu alguna cosa suspesa, seguiríeu fins a juny tenint un seguiment de les assignatures suspeses. No caldria anar a classe cada dia ni a totes les hores.
  • Si aprovau al juny, faríeu les pràctiques de setembre a desembre del curs següent.
 • Si passau a pràctiques el mes de març, serà a una empresa (o més d’una), on pugueu practicar la major part de les competències apreses, i el tutor de l’empresa i el vostre tutor de pràctiques decideixen si sou aptes o no. SI surt no, es poden repetir les pràctiques al setembre. Si surt si, ja sou Tècnics de grau mitjà.

Diagrama

Per passar a grau superior s’han de superar uns exàmens que es fan el mes de maig, als IES on es vol cursar el grau superior.
Ho entendreu tot molt millor si seguiu aquest diagrama, ja que aneu camí de ser informàtics/ques. Bais del diagrama hi teniu un enllaç a un full de càlcul, on podeu també observar diferents combinacions.

Presencialitat

 • Cada setmana s’imprimeixen la faltes d’assistència, només aquelles que criden l’atenció, i es retorna el llistat de faltes signat pels pares.
 • Las faltes es poden justificat durant 30 dies, si no es justifiquen, passen a la base de dades de la Conselleria.
 • EL programa de la Conselleria només permet posar notes si hi ha com a màxim un 15 % de faltes no justificades, quan arriba el mes de juny.

Temps de treball i feina a casa

 • El temps de classe es procurarà que sigui suficient per efectuar les activitats.
  • A casa s’estudia per quan hi ha un examen, i com a hàbit. Estudiar vol dir repassar les activitats efectuades i els materials proporcionats, i fer recerca, analitzar-ho tot i assimilar-ho. Això és el que han de fer a casa.
  • Si el temps disponible de classe, com és habitual a segon curs, requereix que es faci encàrrec de tasques a casa, així es procedirà, tenint present les circumstàncies personals de cada alumne/a.
  • És imprescindible disposar de connexió a Internet a casa, per poder estudiar i per poder seguir activitats mitjançant Moodle.
 • Independentment de qualsevol altra consideració, no es filtraran continguts d’Internet que no infringeixin la llei, ni siguin de dubtosa moral (encara que això darrer és en realitat indefinible, ja ens entenem).

Ús de les aules d’informàtica

NORMATIVA AULA INFORMÀTICA

 1. No podeu instal·lar cap tipus de programari en les màquines sense autorització dels professors. Si ho feu, podeu ésser expulsats de la classe i us posaran una amonestació
 2. No deixeu mai arxius importants (fotos, treballs, etc…) en els ordinadors de l’aula, ja que un altre alumne les podrà esborrar, si vol. Empreu “pendrives” per dur la vostra informació.
 3. Si una màquina no arranca (ja sigui perquè algú ha fet alguna instal·lació, o perquè s’han canviat alguns paràmetres del Sistema, o perquè s’ha sabotejat d’alguna manera), aquesta serà restaurada a partir d’una imatge de disc i tota la informació que hi ha en el disc dur es perdrà.
 4. No podeu menjar ni beure dins classe.
 5. No es pot córrer, jugar, ballar, o fer aldarull dins l’aula (ja que hi ha equips molt cars i es podrien trencar).
 6. No toqueu els cables de la màquina, si no us va bé aviseu al professor.
 7. Podreu ésser expulsats indefinidament de la sala d’ordinadors si espatlleu o robeu algun material informàtic (i a més, ho haureu de pagar).
 8. No podeu agafar cap ratolí per utilitzar amb els vostres portàtils. Comparat amb un portàtil una rata no val res.
 9. No podeu agafar els cables de xarxa que hi ha als ordinadors. Tots els portatils tenen wifi i l’aula està preparada per que us hi pogueu connectar.
 10. Les amonestacions o el mal comportament, així com l’incompliment d’aquestes normes, poden afectar seriosament a les notes.

NORMATIVA AULA-TALLER

 1. Heu de creure al professor en tot moment.
 2. Sense permís del professor no podeu obrir cap ordinador, fer cap cable Ethernet, moure els ordinadors de lloc…
 3. En la part pràctica de l’assignatura IMESI es faran grups. Cada grup tindrà assignada una taquilla amb el seu material. Del moment que se us faci entrega de la clau de la taquilla, sereu els responsables del material i coses que hi poseu dintre.
 4. Cada grup dispondrà de material per montar un equip complet així com d’altres que el professor anirà donant per tal de fer les pràctiques. Aquest serà el material que guardareu dins la taquilla. D’aquest material en sereu responsables, i en cas d’espatllar-lo per no fer cas de les instruccions del professor o per fer proves sense ser autoritzats l’haureu de pagar vosaltres.

Motius d’expulsió immediata

 1. No fer cas de les indicacions del professor.
 2. Falta de respecte cap a un company o professor.
 3. Jugar o navegar per Internet el temps de classe.
 4. Desmontar qualsevol component dels ordinadors (rates, cables de xarxa, pantalles…).
 5. Els qui duen portàtil dispondran de wifi, per la qual cosa no és necessari cap connexió Ethernet.
 6. Fer malbé material de l’alula.
 7. Agafar components informàtics per dur-los a casa “robar”.

Entrades i sortides del centre

TORN MATÍ

 • A la primera hora, es pot entrar fins 10 minuts després de l’inici de la classe. Passats aquests 10 minuts no s’obrirà la porta fins a la propera sessió de classe.
 • En principi, només es pot sortir del centre a les hores de descans (11’20 i 13’10) o de sortida (13’10, 14’20 o 15’15).
 • Si acabau alguna activitat, examen, etc. abans de la sortida de classe (ja sigui abans d’un descans, abans de l’acabament de la jornada, o entre classe i classe), heu d’anar a direcció i algú us obrirà.
 • Si tot el grup  acaba abans d’hora, el professor que estava amb vosaltres us acompanyarà i obrirà.

TORN HORABAIXA

 • L’hora d’entrada és a les 16 hores, i com que a les 16:15 s’obri la porta del carrer Balanguera perquè es recullin els nins de primària, només s’obrirà la porta del carrer Cabana de 15:55 a 16:00.
 • Es podrà entrar durant aquest període de temps, després ja s’ha d’entrar per la porta del darrrera (aparcament carrer Balanguera), si no, es pot donar el cas que algun nin petit surti sense control i que l’atropellin. Així doncs, els i les alumnes heu d’esperar a la placeta i teniu aquests 5 minuts per entrar, si ho heu de fer pel carrer Cabana.
 • No es podrà entrar al centre abans de les 15,55, en no ser que plogui.

Pas a FCT

Consulteu el BOIB.

Currículum

Baixeu-lo.