Horari Formació Professional Bàsica

Horari 2018/19

FPB Serveis Administratius

Es Liceu. Horaris 2018-2019
  Primer
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Tècniques administratives bàsiques-1M
TERESA HIDALGO PEREZ
08:55 Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Tècniques administratives bàsiques-1M
TERESA HIDALGO PEREZ
Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Tècniques administratives bàsiques-1M
TERESA HIDALGO PEREZ
09:50 Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Tècniques administratives bàsiques-1M
TERESA HIDALGO PEREZ
Arxiu i comunicació-1M
MARINA PAYERAS
11:15 Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Arxiu i comunicació-1M
MARINA PAYERAS
Tècniques administratives bàsiques-1M
TERESA HIDALGO PEREZ
Arxiu i comunicació-1M
MARINA PAYERAS
12:10 Tractament informàtic de dades-1M
MARINA PAYERAS
Tècniques administratives bàsiques-1M
TERESA HIDALGO PEREZ
Tutoria-1M
ELENA LUCIANO
Comunicació i societat I-1M
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Comunicació i societat I-1M
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
13:05 Comunicació i societat I-1M
MARIA MAGDALENA ALORDA FORNÉS
Comunicació i societat I-1M
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Arxiu i comunicació-1M
MARINA PAYERAS
Comunicació i societat I-1M
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Comunicació i societat I-1M
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

Es Liceu. Horaris 2018-2019
  Segon
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Preparació de comandes i venda de productes-2M
TERESA HIDALGO PEREZ
Preparació de comandes i venda de productes-2M
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
Preparació de comandes i venda de productes-2M
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
08:55 Preparació de comandes i venda de productes-2M
TERESA HIDALGO PEREZ
Atenció al client-2M
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
Atenció al client-2M
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
09:50 Atenció al client-2M
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
Ciències aplicades II-2M
ELENA LUCIANO
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
Comunicació i societat II-2M
MARIA RODRIGUEZ FRAU
11:15 Comunicació i societat II-2M
MARIA RODRIGUEZ FRAU
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
Ciències aplicades II-2M
ELENA LUCIANO
Aplicacions bàsiques d’ofimàtica-2M
MARINA PAYERAS
Comunicació i societat II-2M
MARIA RODRIGUEZ FRAU
12:10 Ciències aplicades II-2M
ELENA LUCIANO
Comunicació i societat II-2M
MARIA RODRIGUEZ FRAU
Comunicació i societat II-2M
ALBERT AGUILERA HERMIDA
Tutoria-2M
MARINA PAYERAS
Ciències aplicades II-2M
ELENA LUCIANO
13:05 Ciències aplicades II-2M
ELENA LUCIANO
Comunicació i societat II-2M
MARIA RODRIGUEZ FRAU
Comunicació i societat II-2M
ALBERT AGUILERA HERMIDA
Ciències aplicades II-2M
ELENA LUCIANO
Comunicació i societat II-2M
MARIA MAGDALENA ALORDA FORNÉS
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

FPB Informàtica i Comunicacions

Es Liceu. Horaris 18-19 d’hivern
  PRIMER MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
08:55 Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
09:50 Comunicació i societat I-1M
ESPERANÇA BAUZA MARI
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Comunicació i societat I-1M
ESPERANÇA BAUZA MARI
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Comunicació i societat I-1M
ESPERANÇA BAUZA MARI
11:15 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Comunicació i societat I-1M
ESPERANÇA BAUZA MARI
Comunicació i societat I-1M
ESPERANÇA BAUZA MARI
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
12:10 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Comunicació i societat I-1M
ESPERANÇA BAUZA MARI
Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
13:05 Tutoria-1M
ANA SANCHEZ
Ciències aplicades I-1M
ELENA LUCIANO
Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1M
ANA SANCHEZ
Equips elèctrics i electrònics-1M
FELIX COLL CARRERA
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

Es Liceu. Horaris 18-19 d’hivern
  SEGON MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2M
ANA SANCHEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2M
ANA SANCHEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
08:55 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2M
ANA SANCHEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
Comunicació i societat II-2M
ALBERT AGUILERA HERMIDA
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2M
ANA SANCHEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
09:50 Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
Ciències aplicades II-M
ROSA FRAU
Comunicació i societat II-2M
ALBERT AGUILERA HERMIDA
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
Tutoria-2M
FELIX COLL CARRERA
11:15 Ciències aplicades II-M
ROSA FRAU
Ciències aplicades II-M
ROSA FRAU
Ciències aplicades II-M
ROSA FRAU
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2M
FELIX COLL CARRERA
Ciències aplicades II-M
ROSA FRAU
12:10 Ciències aplicades II-M
ROSA FRAU
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2M
ANA SANCHEZ
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2M
ANA SANCHEZ
Comunicació i societat II-2M
PEP BUADES MATAMALAS
Comunicació i societat II-2M
PEP BUADES MATAMALAS
13:05 Comunicació i societat II-2M
PEP BUADES MATAMALAS
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2M
ANA SANCHEZ
Comunicació i societat II-2M
RADOSVETA KIRILOVA
Comunicació i societat II-2M
PEP BUADES MATAMALAS
Comunicació i societat II-2M
PEP BUADES MATAMALAS
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

Es Liceu. Horaris 18-19 d’hivern
  PRIMER HORABAIXA
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14:10 Ciències aplicades I-1V
JOAN SERVERA
Comunicació i societat I-1V
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Comunicació i societat I-1V
LUCIA GONZALEZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
15:05 Ciències aplicades I-1V
JOAN SERVERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
16:00 Comunicació i societat I-1V
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
17:25 Comunicació i societat I-1V
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
Tutoria-1V
IRENE PEREZ
Ciències aplicades I-1V
JOAN SERVERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
18:20 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
Comunicació i societat I-1V
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Ciències aplicades I-1V
JOAN SERVERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
19:15 Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
Equips elèctrics i electrònics-1V
IRENE PEREZ
Comunicació i societat I-1V
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Ciències aplicades I-1V
JOAN SERVERA
Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics-1V
XAVIER HERNANDEZ
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

Es Liceu. Horaris 18-19 d’hivern
  SEGON HORABAIXA
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
14:10 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2V
XAVIER HERNANDEZ
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2V
XAVIER HERNANDEZ
Comunicació i societat II-2V
MARGA LÓPEZ BURGOS
Ciències aplicades II-2V
MARGALIDA TORTELLA
Ciències aplicades II-2V
MARGALIDA TORTELLA
15:05 Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2V
XAVIER HERNANDEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
Comunicació i societat II-2V
ALBERT AGUILERA HERMIDA
Ciències aplicades II-2V
MARGALIDA TORTELLA
Ciències aplicades II-2V
MARGALIDA TORTELLA
16:00 Ciències aplicades II-2V
MARGALIDA TORTELLA
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
Comunicació i societat II-2V
ALBERT AGUILERA HERMIDA
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2V
XAVIER HERNANDEZ
Comunicació i societat II-2V
PEP BUADES MATAMALAS
17:25 Ciències aplicades II-2V
MARGALIDA TORTELLA
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
Tutoria-2V
XAVIER HERNANDEZ
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2V
XAVIER HERNANDEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
18:20 Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
Comunicació i societat II-2V
PEP BUADES MATAMALAS
Comunicació i societat II-2V
PEP BUADES MATAMALAS
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2V
XAVIER HERNANDEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
19:15 Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
Comunicació i societat II-2V
PEP BUADES MATAMALAS
Comunicació i societat II-2V
PEP BUADES MATAMALAS
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades-2V
XAVIER HERNANDEZ
Operacions auxiliars per a la configuració i l’explotació-2V
IRENE PEREZ
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42