Informació Alumnes – Sistemes Microinformàtics i Xarxes – Horari

Horari 2017/18

Es Liceu. Horaris Hivern 2017-18
  Primer Matí
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 IFC21-Muntatge i manteniment d’equip-A
ANTONI RAMOS
IFC21-Aplicacions ofimàtiques-A
IRENE PEREZ
IFC21-Muntatge i manteniment d’equip-A
ANTONI RAMOS
IFC21-Xarxes locals-A
XAVIER TORRENS IBARS
IFC21-Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
08:55 IFC21-Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
09:50 IFC21-Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
IFC21-Muntatge i manteniment d’equip-A
ANTONI RAMOS
IFC21-Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
11:15 IFC21-Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
IFC21-Aplicacions ofimàtiques-A
RAFEL FIOL MARTORELL, IRENE PEREZ
IFC21-Xarxes locals-A
XAVIER TORRENS IBARS
12:10 IFC21-Aplicacions ofimàtiques-A
JAUME CAMPS
IFC21-Xarxes locals-A
XAVIER TORRENS IBARS
IFC21-Aplicacions ofimàtiques-A
JAUME CAMPS
13:05 IFC21-Aplicacions ofimàtiques-A
RAFEL FIOL MARTORELL, IRENE PEREZ

back to the top

Es Liceu. Horaris Hivern 2017-18
  Segon Matí
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 IFC21-Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
IFC21-Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
IFC21-Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
IFC21-Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
IFC21-Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
08:55 IFC21-Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
IFC21-Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
09:50 IFC21-Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
IFC21-Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
11:15 IFC21-Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
IFC21-Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
IFC21-Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
12:10 IFC21-Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
IFC21-Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
13:05

back to the top

Es Liceu. Horaris Hivern 2017-18
  Primer Horabaixa
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ IFC21-Sistemes operatius monoestació-C
ANA ESCUDERO
IFC21-Xarxes locals-C
EMILIO REAL
IFC21-Aplicacions ofimàtiques-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ, JUANJO MONSERRAT
IFC21-Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
IFC21-Aplicacions ofimàtiques-C
ANA ESCUDERO
16:55_ IFC21-Xarxes locals-C
EMILIO REAL
17:50_ IFC21-Xarxes locals-C
EMILIO REAL
IFC21-Muntatge i manteniment d’equip-C
ANTONI RAMOS
IFC21-Sistemes operatius monoestació-C
ANA ESCUDERO
19:15_ IFC21-Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
IFC21-Muntatge i manteniment d’equip-C
ANTONI RAMOS
20:10_ IFC21-Aplicacions ofimàtiques-C
ANA ESCUDERO
IFC21-Sistemes operatius monoestació-C
ANA ESCUDERO
IFC21-Muntatge i manteniment d’equip-C
ANTONI RAMOS
IFC21-Aplicacions ofimàtiques-C
JUANJO MONSERRAT
21:05_
  Timetable generated with FET 5.32.3 on 9/20/17 8:00 AM

back to the top

Es Liceu. Horaris Hivern 2017-18
  Segon Horabaixa
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ IFC21-Empresa i iniciativa emprenedora-D
PEP BUADES MATAMALAS
IFC21-Serveis en xarxa-D
GUILLEM MATEU MASCARÓ
IFC21-Seguretat informàtica-D
ANA ESCUDERO
IFC21-Empresa i iniciativa emprenedora-D
PEP BUADES MATAMALAS
IFC21-Aplicacions web-D
EMILIO REAL
16:55_ IFC21-Serveis en xarxa-D
GUILLEM MATEU MASCARÓ
17:50_ IFC21-Seguretat informàtica-D
ANA ESCUDERO
IFC21-Seguretat informàtica-D
ANA ESCUDERO
19:15_ IFC21-Sistemes operatius en xarxa-D
EMILIO REAL
IFC21-Serveis en xarxa-D
EMILIO REAL
IFC21-Sistemes operatius en xarxa-D
EMILIO REAL
20:10_ IFC21-Sistemes operatius en xarxa-D
EMILIO REAL
IFC21-Aplicacions web-D
EMILIO REAL
21:05_

back to the top