Informació Alumnes – Sistemes Microinformàtics i Xarxes – Horari

Horari 2018/19

Es Liceu. Horaris 2018-2019
  PRIMER MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Muntatge i manteniment d’equip-A
XAVIER TORRENS IBARS
Xarxes locals-A
PEDRO JIMENEZ
Xarxes locals-A
PEDRO JIMENEZ
Xarxes locals-A
PEDRO JIMENEZ
Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
08:55 Xarxes locals-A
PEDRO JIMENEZ
09:50 Aplicacions ofimàtiques-A
LUCIA GONZALEZ, ANA SANCHEZ
Aplicacions ofimàtiques-A
ESPERANÇA BAUZA MARI, ANA SANCHEZ
Aplicacions ofimàtiques-A
CATALINA OLIVER BENNASAR
11:15 Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
Formació i orientació laboral-A
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions ofimàtiques-A
CATALINA OLIVER BENNASAR
Aplicacions ofimàtiques-A
ANA SANCHEZ
12:10 Muntatge i manteniment d’equip-A
XAVIER TORRENS IBARS
Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Muntatge i manteniment d’equip-A
XAVIER TORRENS IBARS
13:05 Sistemes operatius monoestació-A
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Aplicacions ofimàtiques-A
ANA SANCHEZ
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

 

Es Liceu. Horaris 18-19 d’hivern
  SEGON MATÍ
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
08:00 Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
Seguretat informàtica-B
CATALINA OLIVER BENNASAR
08:55
09:50 Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Aplicacions web-B
MIQUEL PIULATS MATEU
Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
11:15 Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
Serveis en xarxa-B
GUILLEM MATEU MASCARÓ
12:10 Sistemes operatius en xarxa-B
PERE NEGRE GALMÉS
13:05 Empresa i iniciativa emprenedora-B
TERESA HIDALGO PEREZ
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

Es Liceu. Horaris 2018-2019 d’hivern
  PRIMER CAPVESPRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ Sistemes operatius monoestació-C
ANA ESCUDERO
Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Sistemes operatius monoestació-C
ANA ESCUDERO
Formació i orientació laboral-C
JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Xarxes locals-C
EMILIO REAL
16:55_ Sistemes operatius monoestació-C
ANA ESCUDERO
Muntatge i manteniment d’equip-C
EMILIO REAL
17:50_ Aplicacions ofimàtiques-C
PEDRO JIMENEZ
Aplicacions ofimàtiques-C
IRENE PEREZ, JOANA MARIA FIOL JORDÀ
Muntatge i manteniment d’equip-C
EMILIO REAL
19:15_ Xarxes locals-C
EMILIO REAL
Aplicacions ofimàtiques-C
IRENE PEREZ, LUCIA GONZALEZ
20:10_ Aplicacions ofimàtiques-C
IRENE PEREZ
Muntatge i manteniment d’equip-C
EMILIO REAL
Xarxes locals-C
EMILIO REAL
Aplicacions ofimàtiques-C
PEDRO JIMENEZ
21:05_
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

Es Liceu. Horaris 2018-2019 d’hivern
  SEGON CAPVESPRE
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ Empresa i iniciativa emprenedora-B
PEP BUADES MATAMALAS
Serveis en xarxa-D
GUILLEM MATEU MASCARÓ
Aplicacions web-D
EMILIO REAL
Empresa i iniciativa emprenedora-B
PEP BUADES MATAMALAS
Sistemes operatius en xarxa-D
ANA ESCUDERO
16:55_ Sistemes operatius en xarxa-D
ANA ESCUDERO
Serveis en xarxa-D
GUILLEM MATEU MASCARÓ
17:50_ Aplicacions web-D
EMILIO REAL
Seguretat informàtica-D
ANA ESCUDERO
19:15_ Sistemes operatius en xarxa-D
ANA ESCUDERO
Sistemes operatius en xarxa-D
ANA ESCUDERO
Serveis en xarxa-A
EMILIO REAL
20:10_ Serveis en xarxa-A
EMILIO REAL
Seguretat informàtica-D
ANA ESCUDERO
Aplicacions web-D
EMILIO REAL
21:05_ Serveis en xarxa-A
EMILIO REAL
Seguretat informàtica-D
ANA ESCUDERO
Seguretat informàtica-D
ANA ESCUDERO
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42