Informació Alumnes – Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web – Horari

Horari 2018/19

Es Liceu. Horaris 2018-2019
  PRIMER CURS
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
Formació i orientació laboral-A
PEP BUADES MATAMALAS
Sistemes informàtics-A
JOAN GALMÉS
Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
16:55_ Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
17:50_ Sistemes informàtics-A
JOAN GALMÉS
Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació-A
JOAN GALMÉS
19:15_ Entorns de desenvolupament-A
ANA ESCUDERO
Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
Sistemes informàtics-A
JOAN GALMÈS
20:10_ Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació-A
JOAN GALMÉS
Formació i orientació laboral-A
PEP BUADES MATAMALAS
Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
Entorns de desenvolupament-A
ANA ESCUDERO
21:05_ Entorns de desenvolupament-A
ANA ESCUDERO
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42

Es Liceu. Horaris 2018-2019
  SEGON CURS
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ Empresa i iniciativa emprenedora-B
PEP BUADES MATAMALAS
Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
Empresa i iniciativa emprenedora-B
PEP BUADES MATAMALAS
Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
16:55_ Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
17:50_ Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
19:15_ Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
Desplegament d’aplicacions web-A
MANUEL MARTÍNEZ
20:10_ Desplegament d’aplicacions web-A
MANUEL MARTÍNEZ
Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
21:05_
  Horari generat amb FET 5.37.1 el 11/9/18 13:42