Informació Alumnes – Cicle Formatiu Grau Superior Desenvolupament d’Aplicacions Web – Horari

Horari 2017/18

Es Liceu. Horaris Hivern 2017-18
  Primer
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ IFC33-Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
IFC33-Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
IFC33-Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
IFC33-Programació-A
PERE NEGRE GALMÉS
IFC33-Formació i orientació laboral-A
PEP BUADES MATAMALAS
16:55_
17:50_ IFC33-Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació-A
JOAN GALMÉS
IFC33-Sistemes informàtics-A
ANA ESCUDERO
IFC33-Formació i orientació laboral-A
PEP BUADES MATAMALAS
IFC33-Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
19:15_ IFC33-Bases de dades-A
XAVIER TORRENS IBARS
IFC33-Sistemes informàtics-A
ANA ESCUDERO
20:10_ IFC33-Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació-A
JOAN GALMÉS
IFC33-Entorns de desenvolupament-A
ANA ESCUDERO
21:05_ IFC33-Sistemes informàtics-A
ANA ESCUDERO
IFC33-Entorns de desenvolupament-A
ANA ESCUDERO
  Timetable generated with FET 5.32.3 on 9/20/17 8:00 AM

back to the top

Es Liceu. Horaris Hivern 2017-18
  Segon
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00_ IFC33-Desplegament d’aplicacions web-A
MIQUEL PIULATS MATEU
IFC33-Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
IFC33-Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
IFC33-Desplegament d’aplicacions web-A
MIQUEL PIULATS MATEU
IFC33-Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
16:55_
17:50_ IFC33-Empresa i iniciativa emprenedora-A
PEP BUADES MATAMALAS
IFC33-Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
IFC33-Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
19:15_ IFC33-Desenvolupament web en entorn servidor-A
XAVIER TORRENS IBARS
IFC33-Desenvolupament web en entorn client-A
JOAN GALMÉS
IFC33-Desenvolupament web en entorn client i Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
20:10_ IFC33-Empresa i iniciativa emprenedora-A
PEP BUADES MATAMALAS
IFC33-Disseny d’interfícies web-A
JOAN GALMÉS
21:05_
  Timetable generated with FET 5.32.3 on 9/20/17 8:00 AM

back to the top